Direct een Afspraak maken?

U kunt direct via onze website een afspraak inplannen, of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur: 020-2600718

Afspraak maken

Bij een verzekeringskeurig wil een verzekeringsmaatschappij inzicht in uw gezondheidstoestand krijgen om zo een inschatting te kunnen maken of en zo ja tegen welke voorwaarden u geaccepteerd wordt voor een bepaalde verzekering. Een voorbeeld hiervan is de medische keuring voor een levensverzekering. Er bestaan drie soorten verzekeringskeuringen, te weten de huisartsenkeuring, de internistenkeuring en het klein gericht onderzoek.

Huisartsenkeuring (standaardkeuring)

Voor deze keuring vult u eerst een vragenlijst in over uw gezondheid. De arts neemt uw antwoorden op de vragen met u door en doet daarna een lichamelijk onderzoek waarbij ondermeer hart, longen en buik worden onderzocht. Als de verzekeringsmaatschappij dit wil wordt er verder een urine- en/of bloedonderzoek uitgevoerd.

Internistenkeuring

Bij deze keuring vinden naast bovengenoemde onderdelen nog aanvullende onderzoeken plaats. Ondermeer het bloed- en urineonderzoek is uitgebreider en tevens wordt er vaak een rust-ECG gemaakt. In sommige gevallen is het ook nodig dat u een inspanningstest doet en/of dat er een röntgenfoto van hart en longen wordt gemaakt.

Klein gericht onderzoek

Bij deze keuring heeft de verzekeringsmaatschappij een of meer gerichte vragen over uw gezondheidssituatie, meestal naar aanleiding van een door u ingevulde gezondheidsverklaring. Bij deze keuring wordt door de keuringsarts slechts medisch onderzoek gedaan op de door de verzekeringsmaatschappij genoemde punten, om zo een antwoord op de gestelde vragen te kunnen geven.

Benodigdheden medische keuring:

  • Het door u ingevulde keuringsformulier (van de verzekeringsmaatschappij)
  • Potje urine
  • Identiteitsbewijs
  • Eventuele medicijnen

Kosten verzekeringskeuring

De kosten van een verzekeringskeuring worden betaald door de verzekeringsmaatschappij die om de keuring verzocht heeft. U hoeft zelf dus niets te betalen.