Een offerte aanvragen?

U kunt direct via onze website een afspraak inplannen, of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur: 020-2600718

Afspraak maken

Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond heeft daarom recht op een periodiek medisch onderzoek.

Vervuilingsklasse

Vroeger werd de inhoud van de keuring bepaald door de vervuilingsklasse (T1, T2 en T3 in CROW 400). De nieuwe bodemsanering keuringseisen worden volgens de meest recente CROW 400 onder meer bepaald door de eisen die het werk stelt.

De huidige drie klassen bodemsaneringskeuringen zijn:

Bodemsaneringskeuring Klasse A:  (Overdrukcabine). Deze keuring is bestemd voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, die niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en voor wie het niet nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Bodemsaneringskeuring Klasse B: (Adembescherming). Deze keuring is bestemd voor werknemers die in vervuilde grond werken en die in staat moeten zijn beschermende kleding en gelaatsmaskers te dragen. Daarnaast is deze keuring bestemd voor machinisten en chauffeurs die buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten gebruiken.

Bodemsaneringskeuring Klasse C: (Buitenlucht onafhankelijke ademlucht/persluchtkeuring). Deze keuring is bestemd voor werknemers die met buitenlucht onafhankelijke adembescherming moeten kunnen werken.

Medische geschiktheid conform de CROW richtlijnen

Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in het algemeen en in relatie tot uw arbeidssituatie. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw bloed en urine onderzocht en uw longfunctie, oren en ogen gecontroleerd. In sommige gevallen vindt er ook nog een inspanningsonderzoek en een ECG plaats. Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring. Dit is conform de CROW richtlijnen 1 jaar geldig.

Benodigdheden Bodemsaneringskeuring:

  • Vragenlijst (deze kunt u hier downloaden)
  • Potje urine (of met een volle blaas komen)
  • Identiteitsbewijs
  • Bril of lenzen

Kosten GPO Bodemsaneringskeuring

De kosten van de bodemsaneringskeuring Klasse A zijn € 145,– exclusief BTW.
De kosten van de bodemsaneringskeuring Klasse B zijn € 160,– exclusief BTW.
De kosten van de bodemsaneringskeuring Klasse C zijn € 195,– exclusief BTW.

Maak een afspraak bij Certus Arbo

Dat kan op twee manieren:

  • Via het online agendasysteem hieronder
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur: 020-2600718