RACELICENTIE KEURING KNAF

 

Voor houders van een nationale en/of internationale racelicentie is een periodieke medische keuring verplicht.

Tijdens deze medische keuring wordt onderzocht of u veilig het circuit op kunt. Om eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd. Verder is bij houders van een internationale licentie tot 45 jaar het maken van een rust-ECG en vanaf 45 jaar een inspannings-ECG verplicht. Na de keuring krijgt u een verklaring over uw gezondheid mee. De Medische Commissie van de KNAF bepaalt op basis hiervan uiteindelijk of u medisch geschikt bent om uw KNAF racelicentie te halen of te behouden.

BENODIGDHEDEN KEURING Racelicentie:

  • Potje urine
  • Identiteitsbewijs
  • Eventuele medicijnen
  • Bril of lenzen (incl. lenzenvloeistof)

KOSTEN KNAF RACELICENTIE KEURING

De kosten van een KNAF-racelicentie medische keuring zijn € 69,95 inclusief BTW. Indien er ook een ECG gemaakt moet worden zijn de kosten € 89,95 euro inclusief BTW.

KEURINGSLOCATIES RACELICENTIE:

De KNAF racelicentiekeuringen worden verricht in Amsterdam.